20200313_132228 (1).jpg

BEZPŁATNE ZAJĘCIA ONLINE
DLA ÓSMOKLASISTÓW
Z JEZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI

ZAJĘCIA PROWADZĄ NAUCZYCIELE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO"EDUKACJA"

Liceum Ogólnokształcące "Edukacja" w Bielsku-Białej zaprasza uczniów klas ósmych na bezpłatne zajęcia
z języka polskiego i matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 2020.
Zajęcia prowadzone będą online, na platformie webinarowej.
Warunkiem organizacji kursu jest zgłoszenie się min. 30 uczestników. Informacje i zgłoszenia przyjmujemy
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA ZAJĘCIA DLA ÓSMOKLASISTÓW

ZAJĘCIA PROWADZONE ONLINE PRZEZ NAUCZYCIELI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO "EDUKACJA"


-Polityka prywatności-

Wybór przedmiotu
Pola pierwsze i drugie obowiązkowe

Dziękujemy za przesłanie!