REKRUTACJA

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


Informator o studiach podyplomowych 2019/2020
(informator do pobrania)

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe (do pobrania),

  • umowa studenta studiów podyplomowych (do pobrania)

  • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,

  • kopia aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska) oraz oryginał do wglądu,

  • dowód osobisty do wglądu,

  • opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł (formy płatności: gotówka, płatność kartą lub wpłata na rachunek bankowy: Centrum Edukacja Sp. z o.o. 78 1140 2004 0000 3402 7922 2575 - wymagane dołączenie potwierdzenia przelewu do dokumentów rekrutacyjnych).

Promocje cenowe w roku akademickim 2019/2020:
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

Absolwenci studiów podyplomowych WSNP otrzymują 50% zniżki czesnego za kierunek przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki czesnego za pozostałe kierunki.

Minimalna liczebność grupy: 7 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych na wybrany kierunek istnieje możliwość studiowania w trybie indywidualnym.

 
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 by CENTRUM EDUKACJA Sp. z o.o.