STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum EDUKACJA od 2015 roku pierwotnie jako partner, a od 2019 roku jako filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie prowadzi w Bielsku-Białej studia podyplomowe na kierunkach pedagogicznych, administracyjnych i innych. 

W ofercie Uczelni znajduje się 61 kierunków studiów:

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Andragogika

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Biologia w szkole

Chemia w szkole

Coaching i tutoring w szkole

Doradztwo zawodowe

Dydaktyka języka obcego - język angielski

Dydaktyka języka obcego - język niemiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Edukacja włączająca

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

Etyka w szkole

Filozofia w szkole

Fizyka w szkole

Geografia w szkole

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Historia w szkole

Informatyka z programowaniem w szkole

Język polski w szkole

Logistyka w szkole

Logopedia

Logopedia

Matematyka w szkole

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

Przedsiębiorczość w szkole

Przygotowanie pedagogiczne

Przyroda w szkole

Socjoterapia

Technika w szkole

Terapia rodzin

Trener w oświacie

Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski

Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie fizyczne w szkole

Zarządzanie w oświacie


KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

Administracja publiczna

E-administracja

Kontrola zarządcza

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Samorząd terytorialny


POZOSTAŁE KIERUNKI

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Logistyka

Rolnictwo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie w biznesie

Zarządzanie w ochronie zdrowia


Co wyróżnia studia podyplomowe w WSNP?

- wysoka jakość prowadzonych zajęć,

- prowadzący z wieloletnim doświadczeniem zawodowym,

- zjazdy oraz egzaminy dyplomowe w Bielsku-Białej,

- konkurencyjne czesne,

- dostęp do elektronicznej Strefy Studenta z materiałami dla wybranego

kierunku,

- zajęcia tylko w soboty.

 

CENTRUM EDUKACJA

Sekretariat szkoły:

33 8228058 

780 093 487

793 333 000


Dyrektor Filii Instytutu Studiów Podyplomowych

513 097 904

Pedagog szkolny

780 093 287

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
99ec7894-2738-4ef6-b9ff-bdc092dcacf3.JPG
 
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 by CENTRUM EDUKACJA Sp. z o.o.