Students Studying Outside

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE 2019/2020

Zapraszamy na studia na kierunkach:

PEDAGOGIKA – studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie)
o specjalności:
- Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
- Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
- Doradztwo zawodowe i personalne
- Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Koszt studiów:
Pedagogika I stopnia – 1680 zł za I i II semestr, 1890 za pozostałe semestry
Pedagogika II stopnia – 1890zł za I i II semestr, 1990 zł za pozostałe semestry
* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia magisterskie jednolite pięcioletnie
o specjalności:
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Resocjalizacja z socjoterapią
- Spektrum autyzmu
- Oligofrenopedagogika
- Surdopedagogika
- Tyflopedagogika

Koszt studiów:
Pedagogika specjalna – 1890 zł za I i II semestr, 1990 za pozostałe semestry
* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA – studia magisterskie jednolite pięcioletnie

Koszt studiów:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 1890 zł za I i II semestr, 1990 za pozostałe semestry
* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

Dlaczego warto wybrać studia wyższe w WSNP?

- studia opracowane pod kątem przygotowania do zawodu wg specjalności;

- programy studiów są opracowane w oparciu o aktualne wymagania ustawowe;

- studia dostosowane do potrzeb osób pracujących, niepełnosprawnych, realizujących swoje hobby lub przebywających za granicą;

- zajęcia z wykorzystaniem technik interaktywnych – warsztatów i e-learningu;

- nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji;

- możliwość uczenia się od czynnych zawodowo nauczycieli i pedagogów.

 
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 by CENTRUM EDUKACJA Sp. z o.o.