top of page
f3.jpg

               Cel działania Fundacji: 
 

Celem Fundacji jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych, naukowych i rozwojowych społeczeństwa poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w sferze oświaty, wychowania, nauki, kultury i sztuki, sportu, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji pozarządowych
i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami obywatelskimi
a samorządem terytorialnym, a także współpracy międzynarodowej oraz promocji Polski i jej dziedzictwa kulturowego, historycznego
i naukowego poza granicami kraju. 

РУКИ.png
bottom of page