top of page
Screenshot_3.png
edu.png

„Edukacja”
Liceum Ogólnokształcące specjalne

szkoła niepubliczna
o uprawnieniach szkoły publicznej

Szkoła jest placówką prowadzącą kształcenie specjalne dla młodzieży w normie intelektualnej posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
z następującymi niepełnosprawnościami:

  1.  autyzmem, w tym zespołem           Aspergera;

  2.  niepełnosprawnościami sprzężonymi;

  3.  afazją.

1.png

„Bądź sobą – szukaj własnych dróg”

                                                   Janusz Korczak

839847-1567950086.jpg
bottom of page