top of page
Screenshot_3.png

Zapraszamy na nowo otwartą stronę internetową

Szkoła jest placówką prowadzącą kształcenie specjalne dla młodzieży w normie intelektualnej posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
z następującymi niepełnosprawnościami:

  1.  autyzmem, w tym zespołem           Aspergera;

  2.  niepełnosprawnościami sprzężonymi;

  3.  afazją.

Zapraszamy na nowo otwartą stronę internetową 

bottom of page