top of page

          Projekty: 
 

Lekcje gry na wszystkim i nie tylko…  

termin realizacji – 15 maja – 30 czerwca 2021 


Opis projektu: 

Projekt „Lekcje gry na wszystkim i nie tylko…” to interdyscyplinarne działania na styku sztuk muzycznych,  plastycznych, kultury, rekreacji i ekologii. To pomysł na  rozwijanie twórczości i kreatywności młodych i starszych mieszkańców Bielska-Białej poprzez niestandardowy sposób obcowania z kulturą. To także forma  spędzania czasu wolnego w plenerze i promowanie postaw proekologicznych.
 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną: 

  • warsztaty tworzenia instrumentów perkusyjnych tzw. „przeszkadzajek” z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu, np. kawałków szyn kolejowych, tarcz hamulcowych, butelek, itp. Takie działania uzmysłowią uczestnikom, że grać można na wszystkim. Nie potrzeba dużych pieniędzy, wystarczy kreatywność. Artyści – amatorzy „usłyszą”,  że muzyka to także słuchanie odgłosów środowiska wołającego o pomoc, 
     

  • warsztaty muzyczne dla amatorów obejmujące naukę gry na instrumentach perkusyjnych, w tym na „przeszkadzajkach”, 
     

  • koncerty w plenerze z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, m.in.: zbudowanych przez uczestników projektu. W koncercie wystąpią uczestnicy warsztatów. 

РУКИ.png
bottom of page