top of page
f.jpg
РУКИ.png

                 Fundacja „Otwarty Świat”

 

Fundacja została ustanowiona przez Łukasza Adamczyka
i Sebastiana Sojkę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repetytorium A nr 4929/2020 sporządzonym przez notariusza Jowitę Karabinowicz- Kozłowską
w Kancelarii Notarialnej w Bielsku- Białej, ul. Adama Mickiewicza 19/6  w dniu 10 listopada 2020 r. 

 

Do rejestru Stowarzyszeń i Fundacji prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy wpisana została 22 grudnia 2020 pod numerem 875449. 


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Siedziba fundacji 

Siedziba Fundacji mieści się w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 10A 

Nr konta bankowego:  38 1600 1462 1860 9614 4000 0001 

Zarząd Fundacji: 

Prezes Zarządu – Renata Rosowska 

Wiceprezes – Łukasz Adamczyk
 

Kontakt: 

Prezes Zarządu Fundacji – 513 097 904 

bottom of page