top of page
2akxvh9r4j3znhl0c5i11.jpeg
лого2.png

"Tyle wiemy o sobie,
ile nas sprawdzono."

                        Wisława Szymborska

vector-cup-icon.png

Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Bielsku-Białej zajęło II miejsce
w Bielsko-Biała

w kategorii „Szkoła na medal”, a V miejsce w województwie śląskim.

Pani Profesor Urszula Wadowska otrzymała II miejsce w kategorii „Nauczyciel na medal”, a Pani pedagog Gaba Zielonka IV miejsce w kategorii „Nauczyciel na medal” klas 4-8.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Wisławy Szymborskiej

1.  Kandydaci przyjmowani są do Szkoły w kolejności złożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego
w siedzibie Szkoły.

 

2.  Pierwszeństwo przyjęcia przysługuje laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
 

3.  Warunkiem przyjęcia kandydata jest rozmowa rekrutacyjna.
 

5.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej należy dostarczyć najpóźniej do 7 lipca 2023 r.

 

WPISOWE

1.  Wpisowe wynosi 400 zł (opłata jednorazowa). Nie podlega ono zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy
o naukę z powodów leżących po stronie kandydata. Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy o naukę z powodów leżących po stronie szkoły.

 

2.  Wpisowe może zostać zapłacone przelewem na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA: mBank nr 78 1140 2004 0000 3402 7922 2575  (w tytule należy wpisać słowo: "wpisowe" oraz imię i nazwisko kandydata) lub na miejscu gotówką.

 

CZESNE

1.  W roku szkolnym 2023/2024 podstawowa opłata miesięczna za naukę (czesne) w Liceum wynosi 750,00 zł. Czesne może ulec zmianie w zależności od wyboru zajęć dodatkowych  (balet, taniec współczesny oraz klub sportowy UKS Free Sports).
 

2.  Czesne płatne jest przelewem na rachunek bankowy  Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej:

78 1140 2004 0000 3402 7922 2575 mBank nr do 10. dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.
 

3.  Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. W klasie czwartej czesne płatne jest do czerwca włącznie.

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

Po terminowym dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej na rok szkolny 2023/2024.

Dodatkowe informacje: 793-333-000 lub 33 8228058

foto.jpg

Dlaczego wybraliśmy na patronkę
Marię Wisławę Annę Szymborską?

 

To osobowość zachwycająca. Doceniamy Ją, bo jesteśmy młodzieżą o duszach humanistów, sercach otwartych. Jesteśmy chętni do rożnych działań, chcemy być awangardą dla młodzieży innych szkół.

Chcemy, by naszym patronem była Wisława Szymborska; nie tylko dlatego, że jest Noblistką - chlubą Polaków ceniących Jej twórczość,ale powinna być także Ikoną ludzi młodych. My - oczywiście do nich należymy -
i dlatego myślimy o nagraniu amatorskiej płyty
"Wiersze Szymborskiej a muzyka nasza".

- Nasza idolka uwielbiała tzw. lepieje - chcemy zorganizować konkurs na nonsensowne wierszyki - może uda nam się ten konkurs rozpropagować wśród młodzieży innych szkól.

- Wiemy, że nasza Noblistka zajmowała się graficzną stroną swoich dzieł. My też chcemy stworzyć galerię rycin do jej zbiorków wierszy.

EmYGwouXYAAFPfh.jpg

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"
                                          
Wisława Szymborska

bottom of page