2akxvh9r4j3znhl0c5i11.jpeg
лого2.png

"Tyle wiemy o sobie,
ile nas sprawdzono."

                        Wisława Szymborska

vector-cup-icon.png

Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Bielsku-Białej zajęło II miejsce
w Bielsko-Biała

w kategorii „Szkoła na medal”, a V miejsce w województwie śląskim.

Pani Profesor Urszula Wadowska otrzymała II miejsce w kategorii „Nauczyciel na medal”, a Pani pedagog Gaba Zielonka IV miejsce w kategorii „Nauczyciel na medal” klas 4-8.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Wisławy Szymborskiej

1.  Kandydaci przyjmowani są do Szkoły w kolejności złożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego
w siedzibie Szkoły.

 

2.  Pierwszeństwo przyjęcia przysługuje laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
 

3.  Warunkiem przyjęcia kandydata jest średnia minimum 4,25 z przedmiotów podstawowych (język polski, język angielski, matematyka) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i przynajmniej bardzo dobra ocena
z zachowania.

 

4.  W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły, do Liceum może zostać przyjęty uczeń
ze średnią niższą niż 4,25 z przedmiotów podstawowych.

 

5.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej należy dostarczyć najpóźniej do 6 lipca 2021 r.

 

WPISOWE

1.  Wpisowe wynosi 350 zł (opłata jednorazowa). Nie podlega ono zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy
o naukę z powodów leżących po stronie kandydata. Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy o naukę z powodów leżących po stronie szkoły.

 

2.  Wpisowe może zostać zapłacone przelewem na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA: mBank nr 87 1140 2004 0000 3502 7922 2461 (w tytule należy wpisać słowo: "wpisowe" oraz imię i nazwisko kandydata) lub na miejscu gotówką albo kartą.

 

CZESNE

1.  W roku szkolnym 2021/2022 podstawowa opłata miesięczna za naukę (czesne) w Liceum wynosi 650,00 zł. Czesne może ulec zmianie w zależności od wyboru zajęć dodatkowych (balet, taniec współczesny oraz klub sportowy Freeride).
 

2.  Czesne płatne jest przelewem na rachunek bankowy  Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej:

mBank nr 87 1140 2004 0000 3502 7922 2461 do 5. dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.
 

3.  Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. W klasie czwartej czesne płatne jest do czerwca włącznie.

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

Po terminowym dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej na rok szkolny 2021/2022.

KWESTIONARIUSZ
OSOBOWY

foto.jpg

Dlaczego wybraliśmy na patronkę
Marię Wisławę Annę Szymborską?

 

To osobowość zachwycająca. Doceniamy Ją, bo jesteśmy młodzieżą o duszach humanistów, sercach otwartych. Jesteśmy chętni do rożnych działań, chcemy być awangardą dla młodzieży innych szkół.

Chcemy, by naszym patronem była Wisława Szymborska; nie tylko dlatego, że jest Noblistką - chlubą Polaków ceniących Jej twórczość,ale powinna być także Ikoną ludzi młodych. My - oczywiście do nich należymy -
i dlatego myślimy o nagraniu amatorskiej płyty
"Wiersze Szymborskiej a muzyka nasza".

- Nasza idolka uwielbiała tzw. lepieje - chcemy zorganizować konkurs na nonsensowne wierszyki - może uda nam się ten konkurs rozpropagować wśród młodzieży innych szkól.

- Wiemy, że nasza Noblistka zajmowała się graficzną stroną swoich dzieł. My też chcemy stworzyć galerię rycin do jej zbiorków wierszy.

EmYGwouXYAAFPfh.jpg

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"
                                          
Wisława Szymborska