top of page
1849925-Darmowe-podreczniki-trafia-do-uc
edu.png

PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/22
 

Klasa pierwsza

Język polski – Chmiel M. Cisowska A – Ponad słowami – zakres podstawowy i rozszerzony

oraz Mrowcewicz K., - Przeszłość i dziś. Cz.1 i 2 Stentor

Język angielski: H.Q Mitchell – Pionieer Plus (MM Publications) i (Pre – Intermediate) podręcznik i ćwiczenia

Język niemiecki – Anna Kryczyńska – Pham - Efekt 1 WSiP

Język rosyjski : Tatarchyk O. – Kak raz 1

Historia: Pawlak M., Szweda A., - Historia 1 – Poznać przeszłość- zakres podstawowy. Nowa Era.

Historia  R:  Kulesza R., Kowalewski K. - Zrozumieć przeszłość – zakres rozsz. Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie: Janicki A., Kieczkow J., - Wiedza o społeczeństwie 1 –
W centrum uwagi - zakres podstawowy. Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie R – Janicki A., Komorowski J., - W centrum uwagi – zakres rozszerzony

Geografia: Malarz K., Wiąckowski M., - Oblicza geografii 1 Zakres podstawowy Nowa Era

Biologia: Helmin A., Holeczek J., - Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy. Nowa Era

Biologia R: Guzik M., Kozik A.,  - Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony.

Chemia: Hasca R., Mrzigod A., Mrzigod J., To jest chemia 1.Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Nowa Era

Chemia R:  Litwin M., Styka – Wlazło Sz., - To jest chemia1. Zakres rozszerzony.

Fizyka:  Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy. Nowa Era

Matematyka: Matematyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era.

Matematyka R:  Matematyka 1.  Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era.

Klasa druga

Język polski – Budna K., Kapela – Bagińska B., - Sztuka wyrazu cz.1 i cz.2 GWO

Język angielski:  H.Q Mitchell. Marileni Malkogiani – Pionieer Plus Intermediate B1 (MM Publications) podręcznik i ćwiczenia

Język niemiecki – Kryczyńska Anna-Pham – Efekt 2 WSiP

Język rosyjski: Tatarchyk O. – Kak raz 2

Historia: Kucharski A., Niewęgłowska A.,   - Historia2 – Poznać przeszłość- zakres podsta-wowy. Nowa Era.

Wiedza o społeczeństwie: Czechowska L., Janicki A., Wiedza o społeczeństwie 2 –
W centrum uwagi - zakres podstawowy. Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Nowa Era

Geografia:  Rachwał T., Uliszak R.,  Oblicza geografii 2 Zakres podstawowy Nowa Era

Biologia:  Helmin A., Holeczek J., - Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Nowa Era

Biologia R:  Guzik M., Kozik A., Zamachowski Wł.,   - Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony.

Chemia: Hasca R., Mrzigod A., Mrzigod J., - To jest chemia 1.Chemia ogólna i nieorga-niczna. Zakres podstawowy. Kontynuacja z kl. I Nowa Era

Chemia R:  Litwin M., Styka – Wlazło Sz., - To jest chemia1. Zakres rozszerzony.

Fizyka:  Odkryć fizykę 2. Zakres podstawowy. Nowa Era

Fizyka R: Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony. Nowa Era.

Matematyka: Matematyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era.

bottom of page