top of page
SERENKA_2.png

Wyższa skoła
Nauk Pedagogicznych

Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe, przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej m. in. w szkołach, jednostkach i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych i prywatnych.

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE 2021/2022

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie umożliwia podjęcie w Centrum Edukacja w Bielsku-Białej studiów licencjackich i magisterskich.

 

Zapraszamy na studia na kierunkach:

PEDAGOGIKA – studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie)
o specjalności:

- Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
- Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
- Doradztwo zawodowe i personalne
- Pedagogika kryminologiczno-sądowa

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia magisterskie jednolite pięcioletnie
o specjalności:

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Resocjalizacja z socjoterapią
- Spektrum autyzmu
- Oligofrenopedagogika
- Surdopedagogika
- Tyflopedagogika

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA – studia magisterskie jednolite pięcioletnie

 

Dlaczego warto wybrać studia wyższe w WSNP?

- studia opracowane pod kątem przygotowania do zawodu wg specjalności;

- programy studiów są opracowane w oparciu o aktualne wymagania ustawowe;

- studia dostosowane do potrzeb osób pracujących, niepełnosprawnych, realizujących swoje hobby lub przebywających za granicą;

- zajęcia z wykorzystaniem technik interaktywnych – warsztatów i e-learningu;

- nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji;

- możliwość uczenia się od czynnych zawodowo nauczycieli i pedagogów.

bottom of page